Lenormand

Wat is Lenormand?

Lenormand is net als Tarot een waarzegsysteem of wel een orakel dat met kaarten werkt. Bij de Lenormand heb je echter maar 36 kaarten. Het Gilded Reverie Lenormand Expanded Edition deck waar ik vooral mee werk, heeft nog eens 8 extra kaarten. Deze sluiten perfect aan bij de overige kaarten en zijn in dezelfde stijl geduid als de oorspronkelijke kaarten. Ondanks dat Lenormand net als Tarot met kaarten werkt, vragen deze een heel andere benadering dan wanneer je de Tarot legt. Tarot kaarten spiegelen vooral en laten inzicht zien, maar door goed gebruik te maken van de Lenormand kun je veel sneller en gedetailleerder op een bepaalde situatie ingaan. Dit komt, mijns inziens, vooral doordat je hier ook te maken hebt met combinaties tussen de kaarten. Zo heb je, naast dat aanliggende kaarten een combinatie (kunnen) vormen, ook te maken met aanwijskaarten. Deze geven informatie over waar datgene waar de aanwijskaart het over heeft, mee te maken heeft. Dat vindt je namelijk in de kaart(en) die aangewezen worden. Bovendien heb je in de Expanded Version die ik gebruik ook de Tijd zitten, deze geeft in combinatie met een aantal kaarten aan of zaken vertragend of versnellend werken. En waar de Tarot werkt met betekenissen op algemeen gebied, werk en financiën, gebeurtenissen, bewustzijn en persoonlijke relaties, heb je bij de Lenormand betekenissen op algemeen gebied (levensloop), gedachten en gevoel. En elke kaart heeft een stukje advies. Natuurlijk is niet alles standaard voorgekauwd, maar je kijkt naar de sleutelwoorden en de vraag en welke hier van toepassing zijn. Daar maak je dan m.b.v. eventuele combinaties en je intuïtie de uitleg van de kaarten van. Natuurlijk kijk je naar de plaats waar een kaart ligt, in het gevoel betekend het iets anders dan in de gedachten of de levensloop (wat er gebeurd is, nu gebeurt, of gaat gebeuren). Al met al geeft het weer een heel andere kijk op zaken dan de Tarot. Ook heb je weer andere patronen dan bij de Tarot. En natuurlijk zijn het prachtige kaarten, met mooie afbeeldingen, hoewel daar per Lenormand deck natuurlijk verschil in zit. Ik vind dat het deck wat ik gebruik wel tot de verbeelding spreekt.

Wat Tarot en Lenormand echter wel gemeen hebben is dat het zowel positieve als negatieve boodschappen kunnen zijn. Maar ook hier geldt weer, je kunt het zien en gebruiken als een leidraad bij de vraag die je hebt gesteld. En vergeet niet dat de toekomst nooit helemaal vast zit. Het is ook afhankelijk van jouw eigen vrije wil en de keuzes die je maakt, en de personen die er bij betrokken zijn. Maar ook van hoe jij in de betreffende situatie staat op het moment van de legging en later, misschien is je eigen kijk of gevoel erbij helemaal veranderd. Dan kan wat destijds eruit kwam, nu niet meer van toepassing zijn voor jou. Of je bent anders met de situatie of daarbij horende zaken omgegaan, bijvoorbeeld door (het advies van) de legging. Dan kan de uitkomst ook anders zijn, omdat je het anders aan hebt gepakt dan in de legging aangegeven stond of juist omdat je het advies wat daarbij hoorde gevolgd hebt.

Diverse leggingen

Er zijn diverse leggingen mogelijk met de Lenormand. Ik ben gecertificeerd in de Lenormand. De leggingen die ik nu geleerd heb en aanbied vanuit mijn praktijk, zal ik hieronder noemen en deze dan verder toelichten. Voor de prijzen kun je kijken op de pagina Tarieven.

Jaarprognose, bij een jaarprognose met de Lenormand krijg je een ander soort prognose dan bij de Tarot. Wil je dus een jaarprognose, kijk dan even goed bij beiden wat ze inhouden/bieden. Bij de Lenormand krijg je een kern met daarin de kernthema’s voor jou voor het komende jaar, de komende 12 maanden, een jaarprognose kun je ten alle tijden laten maken en hoeft niet perse aan het einde van een kalenderjaar voor het komende kalenderjaar te zijn. Maar natuurlijk mag dat ook. Naast de kernthema’s komen in elke maand drie kaarten te liggen die vertellen wat je die maand kunt verwachten. Dit wordt bepaald door de betekenissen van de kaarten, de onderlinge combinatie van deze drie kaarten en de eventuele aanwijzingen van de kaarten. Het gaat dus niet om een speciaal gebied zoals bij de Tarot het geval is. Het is echt algemene duiding die op verschillende gebieden van toepassing kan zijn. En zou heb je dus een overzicht van wat je elke maand kunt verwachten. De kern thema’s kunnen ook in sommige maanden terugkomen, wat betekent dat deze maanden dan extra belangrijk zijn.

Grand Tableau of Levenswiel, de meest bekende legging van de Lenormand is het Grand Tableau. Echter wordt door velen hiervoor het patroon gebruikt wat van de Kipper afkomstig is. Mijn leraar heeft van een heel goede vriendin waarmee hij al jong in contact kwam, een breed scala aan Lenormand documentatie geërfd, die zij vanuit haar voorouders geërfd had. En daar zit dus het oorspronkelijke patroon van het Grand Tableau (ook wel 27 kaarten patroon genoemd) bij. Het patroon van deze legging wordt ook weleens Levenswiel genoemd, het heeft de vorm van een wiel. Bij M’lle Lenormand zijn alle patronen ook symmetrisch en dat zit zo mooi in elkaar wat betreft effecten als je gaat spiegelen of kruiselings de lijnen trekt. Die lijnen geven mooi weer wat voor effect gedachten en gevoel op elkaar hebben. En dat is hier goed in terug te zien, dus daar was echt over na gedacht. En dit is ook in dat levenswiel van toepassing, in het Grand Tableau wat gebruikt wordt dat van de Kipper afkomstig is, is dit heel anders. Mijn leraar zou nu waarschijnlijk zeggen, je hebt goed opgelet in de les. Hij kwam hier vaak op terug, maar het is ook echt zo, je kunt het zo mooi zien telkens, vandaar dat het waarschijnlijk zo goed is blijven hangen.

Maar goed, dat was even een leuk weetje tussendoor, nu weer terug naar het patroon. Bij dit patroon kun je elke (open) vraag stellen die je maar wilt over een bepaalde situatie waar je meer over wilt weten (behalve over gezondheid, daar leg ik niet op). Je krijgt dan een overzicht over wat de situatie nu is, hoe het in het verleden was, je gedachten, je gevoelens en wat er gebeurd is (dit kan het recente verleden zijn, maar kan ook langer geleden zijn. Hier zit geen specifieke tijdsperiode aan). Dan wat er op dit moment in je gedachten en gevoelens speelt m.b.t. de situatie (je vraag). En wat je in de toekomst kunt verwachten qua gedachten, gevoel en wat er gaat gebeuren. Hier heb je dan nog onderscheid in vanaf nu tot ca. 4 weken verder, van 4 weken verder tot 3/4 maanden verder en als laatste van 3/4 maanden verder tot ca. 6 maanden verder.

Het relatiepatroon, bij het relatiepatroon kun je zien wat er in een relatie speelt en waar het naartoe gaat. Dit relatiepatroon is niet alleen voor liefdesrelaties, maar ook voor zakenrelaties, familierelaties, vriendschappen, collega’s etc. Ook voor relaties waar op dit moment geen contact is kun je deze gebruiken. Naast kaarten over de situatie op dit moment en hoe beiden er in staan, wordt er ook gekeken naar wat voor beiden belangrijk is in de relatie. Het gevoel rondom de ander wat dwars zat of zit (dus in het verleden, heden en de toekomst), hoe men de ander zag/ziet of wat men dacht/denkt over de ander (ook weer in het verleden, heden en de toekomst). De toekomst van beiden en de daarbij behorende plannen, de toekomst van de relatie of de afloop en de grote oorzaak of probleem binnen de relatie. Het geeft dus heel wat inzicht over de relatie, niet alleen over jezelf, maar ook over de ander en hoe deze er in staat.

Perspectief legging. met deze legging krijg je inzicht in jouw situatie. Dit is een kleine legging, het heeft een vrij simpel patroon. Het is een snelle, korte legging die duidelijke inzichten kan geven. Je krijgt er korte en directe inzichten mee. Het is de enige legging zonder persoonskaart en de kaarten worden vooral geduid op zichzelf! Soms kunnen sommige kaarten nog gecombineerd worden daarna. Maar over het algemeen gaat het echt om de kaart op zich, wat die op die plek wil zeggen.

9 kaarten patroon, dit patroon bestaat, zoals de naam eigenlijk al zegt, 9 kaarten, naast de persoonskaart. Dit is een legging die je kunt gebruiken voor dingen uit het hier en nu. Wat er nu speelt. De kaarten in dit patroon geven aan wat de situatie is (uit het nabije verleden, gisteren dus als het ware), wat er nu boven je hoofd hangt, de ontwikkeling naar de toekomst, wat je nu onder controle hebt, de schakel tussen verleden en heden en wat je onder controle hebt, de verbinding tussen het verleden en dat wat boven je hoofd hangt, als rechtstreeks gevolg daarvan (het karma zogezegd), de invloeden van het karma van het in de toekomst, de positieve mogelijkheden om de toekomst zo voordelig mogelijk te laten verlopen en de uiteindelijke afloop. Deze gaat dus niet echt ver de toekomst in en is daarom ook meer geschikt voor dingen uit het hier en nu.

18 kaarten patroon, zoals de naam al zegt bevat dit patroon 18 kaarten, naast de persoonskaart. Dit is een legging die al wat verder in de toekomst kijkt en daardoor geschikt voor een toekomstlegging. Echter kijkt deze niet zo ver vooruit als de 27 kaarten legging en geeft deze ook minder informatie over het verleden en het nu. Simpelweg omdat er minder kaarten komen te liggen. Verder werkt deze legging eigenlijk hetzelfde als het 27 kaarten patroon wat betreft de situatie, het verleden en heden, gedachten en gevoel. En ook de toekomst met dit verschil dat deze maar twee stappen in de toekomst kent, tot ca. 4 weken en van ca. 4 weken tot 3 á 4 maanden in de toekomst.

%d bloggers liken dit: